VERKOPER

AB ATELIER teach&things, eenmanszaak (“verkoper”), eigendom van Ann Bardyn.

Maatschappelijke zetel: Nertsenstraat 2, 8890 Moorslede, België

Contactgegevens: info@abatelier.be

BTW  BE07 4645 8451


TOEPASSING
Elke geplaatste bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de verkoper, die steeds deel uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

PRIJZEN
De prijzen op de website staan vermeld in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden toegevoegd bij afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling moet verzonden worden. Bestellingen boven de €75 worden gratis verzonden binnen België. Bestellingen naar de ons omringende buurlanden, worden gratis verzonden vanaf €100. Onder dit bedrag zijn de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming. Meer info hierover vind je op onze pagina www.abatelier.be/verzending .
Prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs van toepassing op het moment van de bestelling. AB ATELIER kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk- of zetfouten.

OFFERTES
Al onze offertes zijn vrijblijvend. We zijn slechts gebonden aan een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben. De informatie omtrent de producten of prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

BESTELLING
Na het plaatsen van je bestelling krijg je een automatisch gegenereerde email met de bevestiging van je bestelling. Indien een artikel toch niet meer voorradig is krijg je hiervan binnen de twee werkdagen bericht. Bestellingen kunnen enkel via de webshop geplaatst worden. Er worden geen bestellingen of wijzigingen aan online geplaatste bestellingen aanvaard via email, facebook, of andere media. Met uitzondering voor het vastleggen en regelen van de verjaardag workshop. Deze wordt via email geregeld en bevestigd.

AFBEELDINGEN
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, info betreffende gewicht, afmetingen, kleuren enz... op www.abaterlier.be gelden slechts bij benadering. Kleuren op foto kunnen in zekere mate afwijken van de werkelijkheid en de weergave bij u thuis kan afhangen van de kwaliteit van het gebruikte beeldscherm. Ze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

BETALING
Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan je kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden. Goederen worden pas klaargemaakt op het moment dat de betaling geregistreerd wordt bij AB ATELIER. Indien de goederen via overschrijving worden betaald, dan worden de goederen gedurende 4 dagen voor jou gereserveerd. Indien we na deze periode nog geen betaling hebben ontvangen, worden de goederen opnieuw te koop aangeboden. We brengen u hiervan via mail op de hoogte.

LEVERING
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling binnen de twee werkdagen verstuurd tenzij anders aangegeven op de website www.abatelier.be bvb. door verlofperiode. Binnen België worden de bestellingen verstuurd met Bpost, de leveringstermijn wordt geschat op twee werkdagen, dit is louter indicatief, niet bindend.
Producten worden geleverd naar landen waarvan de verzendkosten beschreven worden op pagina www.abatelier.be/verzending . Indien je naar een ander land wil laten verzenden neem je contact met ons op via mail, info@abatelier.be .
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de koper.        AB ATELIER is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen door omstandigheden bij Bpost of andere transporteurs. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de aankoop of tot een betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper.

TERUGSTUREN
Als consument heb je het recht om af te zien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen na de levering van de producten. Hiervoor hoef je geen reden of motief op te geven. Wil je van dit recht gebruik maken dan breng je ons hiervan via info@abatelier.be op de hoogte en stuur je de goederen op eigen kosten naar ons terug:  AB ATELIER, Nertsenstraat 2, 8890 Moorslede, België.  De goederen moeten in originele staat en verpakking zijn.
Retourkost: Voor elke retour rekenen we €15 administratieve kosten aan die in mindering worden gebracht van het te crediteren bedrag.
Wat wordt uitgesloten van retourrecht?
  • Goederen die speciaal voor de koper besteld werden, kunnen niet teruggestuurd worden.
  • Goederen die met korting b.v. tijdens soldenperiodes aangekocht werden, kunnen niet geretourneerd worden.
WORKSHOPS
Het inschrijvingsgeld voor workshops wordt niet terugbetaald bij annulering of afwezigheid, tenzij we jouw workshop plaats nog tijdig ingevuld krijgen. Je kan ook zelf iemand anders zoeken en dit vooraf melden aan AB ATELIER via info@abatelier.be.

KLACHTEN
Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de acht dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek, of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden via info@abatelier.be . Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper, dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die op dat ogenblik kan worden vastgesteld.

WAARBORG
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

OVERMACHT
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer, tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport, vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

RISICO VAN VERZENDING
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens de verzending door Bpost of andere transporteurs. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk blijft.

PERSOONSGEGEVENS
Door het plaatsen van een bestelling op www.abatelier.be gaat de koper akkoord met het verwerken en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, de levering en het opmaken van de factuur, de administratie van het klantenbestand, marketing en reclame. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering en ten allen tijde het recht je te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

AB ATELIER behoudt zich het recht ten allen tijde en zonder te verwittigen de voorwaarden te wijzigen.
 

Personalisatie - Bedrukking


Bij AB-atelier kunt u textiel of andere materialen laten bedrukken. We proberen zoveel mogelijk uw wensen te vervullen aan de hand van aangebrachte ideeën.

Voorbeelden kunt u bekijken op onze pagina over bedrukking en personalisatie

Contact

AB ATELIER

Nertsenstraat 2
8890 Moorslede

info@abatelier.be

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies